Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#304 closed incident (fixed)

geen internet pvkerkduif

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

zwet laat het afweten mbt internetten vanaf pvkerkduif:

HybridZwet?# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 80 kB 735 kBps

HybridZwet?# uptime

12:40PM up 23 days, 18:56, 1 user, load averages: 0.27, 0.08, 0.02
HybridZwet?# exit

exit
Connection to hybridzwet.wleiden.net closed.
HybridPVKerkDuif# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

fetch: http://www.nu.nl: Connection refused
HybridPVKerkDuif# traceroute www.nu.nl

traceroute:

Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.174.78

traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.174.78), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridpvkerkduif.hybridzwet.wleiden.net (172.16.16.169) 1.722 ms 2.030 ms 1.889 ms
2 2hybridpvkerkduif.hybridzwet.wleiden.net (172.16.16.169) 2.220 ms 2.130 ms 2.344 ms

HybridPVKerkDuif#

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

HybridZwet is geen iLeiden proxy, dus verkeer moet verder op gaan. Zal ff kijken waar dit spaak loopt.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Probleem zit hem in het feit dat hij twee routing tabellen heeft en een dhclient en defaultrouter. Ik hem tijdelijk met het handje gerepareerd, maar ik moet ff kijken hoe ik dit permanent fix.

comment:3 Changed 7 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Allen uitgezet, verkeer gaat nu via livinglab. Dank voor de melding!

Note: See TracTickets for help on using tickets.