Opened 8 years ago

Closed 6 years ago

#303 closed incident (wontfix)

2e usb-lan adapter (ue1, AP noord) bij Rabo1 wordt niet herkend

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De ue1 adapter bij Rabo1 heb ik vervangen door een if-axe exemplaar; omdat deze niet herkend werd (geen ue1 interface) heb ik een ander if-axe exemplaar geprobeerd: zelfde resultaat.
Het ledje op de adapter brandt, op de bullet2 die aan deze interface hangt zie ik twee ledjes (dus ook het LAN-ledje), maar ifconfig geeft alleen ue0. Ook usbconfig geeft geen ugen1.3
Er staat nog wel de oude 12 Mbps usbadapter op ugen0.2 terwijl die verwijderd werd.

HybridRabo1# usbconfig

ugen0.1: <OHCI root HUB AMD> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=SAVE
ugen1.1: <EHCI root HUB AMD> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE
ugen0.2: <USB 2.0 10100M Ethernet Adaptor vendor 0x0fe6> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON
ugen1.2: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Dat is volgens mij eenzelfde als bij de kaag (zo'n nieuwe/stukke). Ik kan de nieuwe image er wel weer op zetten, maar het zijn niet echt beste 'doppies.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Tot nader order geen twee usb-lan adapters op EEn bordje zetten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.