Opened 8 years ago

Closed 6 years ago

#288 closed problem (fixed)

flapping USB ethernet links

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by rick)

Sommige USB Ethernet modules gaan elke keer 'over-hun-nek' en/of resetten.

[rvdzwet@bunty nodes]$ grep -h 'link state' msg-* | grep 'UP' | awk '{print $4" "$6}' | sort | uniq -c | sort -rn
  566 HybridSOM2 ue0:
  504 HybridWBRotary vr1:
  308 HybridAJSoft2 ue0:
  304 HybridAJSoft1 ue0:
  267 HybridRabo1 ue0:
  243 HybridHofwijck ue0:
  230 HybridPsycho ue0:
  201 HybridRosmolen ue0:
  161 HybridBoterhuis ue1:
  139 HybridJuffermans ue1:
  132 HybridRoomburgh1 vr1:
  108 HybridHoutmarkt vr2:
   99 HybridZTWRijneke ue1:
   93 HybridRosmolen ue1:
   90 HybridCeTIM1 ue0:
   44 HybridBroekplein ue0:
   35 HybridKWVdeKaag ue0:
   31 HybridStJan ue1:
   27 HybridROC1 ue1:
   26 HybridHuub vr2:
   26 HybridDirkLos1 ue0:
   25 HybridCeTIM1 ue1:
   25 HybridCam ue0:
   24 HybridZwaluwak ue0:
   23 HybridDirkLos2 ue0:
   18 HybridRabo1 ue1:
   15 HybridGeluidsnet1 ue0:
   14 HybridRijnVliet ue0:
   14 HybridGraficall ue1:
   12 HybridWatertoren3 ue0:
   10 HybridLivingLab ue0:
   8 HybridVosko3 ue0:
   6 HybridLijtweg1 ue0:
   6 HybridHaagwijk ue0:
   5 HybridWBRotary ue0:
   4 HybridVosko2 ue0:
   4 HybridUniGor1 vr1:
   4 HybridStadhuis ue0:
   4 HybridROC2 ue1:
   3 HybridRoomburgh2 ue0:
   3 HybridRobijn ue0:
   3 HybridGraficall ue0:
   2 HybridROC2 ue0:
   2 HybridMeerburg ue0:
   2 HybridJuffermans ue0:
   1 HybridWP sis0:
   1 HybridUniGorN ue0:
   1 HybridMeerburg ue1:
   1 HybridJVC ue0:
   1 HybridHMKerk ue0:

We hebben de volgende USB ethernet links draaien

[rvdzwet@bunty nodes]$ awk '/.0:/ {print $2}' usbconfig-* | sort | uniq -c | grep -v uhub
   11 aue0:
   29 axe0:
   9 axe1:
   8 mos0:
   10 udav0:
   1 udav1:

Het lijkt erop dat de udav interfaces het echt heel slecht doen:

[rvdzwet@bunty nodes]$ cat foo.sh 
#!/bin/sh

for F in *-devices.txt; do
 TOTAL_ERR=0
 for H in `cat $F`; do
  H_ERR_LIST=`grep $H if-errors.txt | awk '{print $1}'`
   for H_ERR in $H_ERR_LIST; do
   TOTAL_ERR=`expr $TOTAL_ERR + $H_ERR`
   done
 done
 C=`wc -l $F | awk '{print $1}'`
 echo "$F: ($C interfaces) $TOTAL_ERR errors (avg `echo $TOTAL_ERR / $C | bc` errors)"
done
[rvdzwet@bunty nodes]$ sh foo.sh 
aue-devices.txt: (11 interfaces) 745 errors (avg 67 errors)
axe-devices.txt: (29 interfaces) 1269 errors (avg 43 errors)
mos-devices.txt: (8 interfaces) 22 errors (avg 2 errors)
udav-devices.txt: (10 interfaces) 2089 errors (avg 208 errors)

Ik vraag me af wat er met deze 'USB dongles' aan de hand is.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Niet alleen de driver is relevant maar ook de usb-chip. Bijv. Broekplein, Hofwijck, Rosmolen, SOM2, AJSoft1 en AJSoft2 hebben driver ue, maar nog de beruchte 'blauwe' usb-adapter:
ugen0.2: <USB Network Controller vendor 0x0fe6> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON,
Rabo1, Psycho, KWVdeKaag, DirkLos1 hebben ue met de Digitus:
ugen1.2: <USB To LAN Converter ADMtek> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON

De goede adapters zijn:
ugen1.2: <product 0x772b vendor 0x0b95> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=ON
Die lijken errors te geven als er TWEE adapter aanwezig zijn, zoals CeTIM1, Boterhuis, Juffermans, ROC1.

comment:3 Changed 7 years ago by huub

De theorie dat dit iets te maken zou kunnen hebben met een te hoog stroomverbruik klopt niet met de ervaring bij Node Meerburgkerk. Bij Meerburgkerk is een usb-hub met eigen voeding geinstalleerd. Op de hub zitten vier usb-lan adapters. Die vertonen hetzelfde verschijnsel: up-down-up-down.

comment:4 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Leiden added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Beide usb-lan adapters ('blauwe') verwijderd. Er is nog EEN, nieuwe adapter voor de bullet2/SD15 richting NoordWest?. De bullet2 met SD25 (?) riching Oost - Regenboogpad is vervangen door een BulletM2 en de antenne is gedraaid richting HenkJan? (nnw).

Note: See TracTickets for help on using tickets.