Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#285 closed incident (fixed)

flapperende routering van HybridHuub naar HybridSOM1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op het pad van HybridHuub? naar -Juffermans zie ik verschillende routes in gebruik, kort na elkaar:

HybridHuub?# traceroute juffermans

traceroute to hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridhuub.hybridcetim2.wleiden.net (172.16.4.25) 2.001 ms 1.768 ms 1.704 ms
2 2hybridcetim2.hybridcetim1.wleiden.net (172.16.0.33) 1.926 ms 2.134 ms 1.914 ms
3 2hybridcetim1.hybridhoutmarkt.wleiden.net (172.16.17.148) 3.848 ms 3.686 ms 3.557 ms
4 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.137) 5.538 ms 11.025 ms 5.203 ms
5 hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1) 6.487 ms 6.495 ms 6.274 ms

HybridHuub?# traceroute juffermans

traceroute to hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridhuub.hybridcetim2.wleiden.net (172.16.4.25) 1.993 ms 1.772 ms 1.783 ms
2 2hybridcetim2.hybridrabo1.wleiden.net (172.16.4.97) 3.457 ms 3.370 ms 3.477 ms
3 2hybridrabo1.hybridsom2.wleiden.net (172.16.16.17) 5.854 ms 4.960 ms 5.168 ms
4 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.137) 5.067 ms 5.129 ms 5.063 ms
5 hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1) 6.823 ms 6.693 ms 6.696 ms

en
HybridHuub?# traceroute juffermans

traceroute to hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridhuub.hybridvosko2.wleiden.net (172.16.4.121) 2.087 ms 1.782 ms 1.665 ms
2 dhcp-73-iface-ath0.hybridvosko2.wleiden.net (172.17.175.73) 3.501 ms 3.391 ms 3.414 ms
3 2hybridvosko3.hybridstadhuis.wleiden.net (172.16.5.68) 5.129 ms 4.982 ms 5.052 ms
4 2hybridstadhuis.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.169) 6.731 ms 6.663 ms 7.348 ms
5 hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1) 7.918 ms 8.003 ms 7.885 ms

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Summary: flapperende routering van hybridhuub naar hybridjuffermansflapperende routering door verbinding som1 naar som2

Bij iperf-metingen lijkt er een probleem te zijn tussen som1 en som2.
Direct tussen SOM1 en SOM2 meet ik 86 Mbps, tussen HybridHuub? en SOM2 meet ik 9 Mbps, maar tussen HybridHuub? en SOM1 maar 46 Kbps.

HybridSOM2# iperf -c som1


Client connecting to som1, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.16.3.138 port 53076 connected with 172.21.160.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 103 MBytes 85.8 Mbits/sec

HybridHuub?# iperf -c som2


Client connecting to som2, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.16.4.30 port 23324 connected with 172.17.2.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.2 sec 10.9 MBytes 8.97 Mbits/sec

HybridHuub?# iperf -c som1


Client connecting to som1, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.16.4.30 port 53829 connected with 172.21.160.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-45.4 sec 256 KBytes 46.2 Kbits/sec

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Summary: flapperende routering door verbinding som1 naar som2flapperende routering van HybridHuub naar HybridSOM1

Hm, er blijkt nog een route te zijn. Toch iets anders aan de hand?
HybridHuub?# traceroute juffermans

traceroute to hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2hybridhuub.hybridcetim2.wleiden.net (172.16.4.25) 1.966 ms 1.841 ms 2.060 ms
2 2hybridcetim2.hybridcetim1.wleiden.net (172.16.0.33) 1.895 ms 2.094 ms 1.928 ms
3 2hybridvictoria.hybridstadhuis.wleiden.net (172.16.17.193) 4.603 ms 4.437 ms 4.245 ms
4 2hybridsom2.hybridsom1.wleiden.net (172.16.3.137) 5.426 ms 5.445 ms 5.156 ms
5 hybridjuffermans.wleiden.net (172.17.53.1) 6.466 ms 7.657 ms 6.510 ms

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Op HybridHuub? staat de nieuwste versie van lvrouted: 11479 terwijl op (alle?) andere nodes 11306 staat (zie onder). Op HybridHuub? de versie 11306 terug gezet, kijken of dat wat uitmaakt.

HybridHuub?# lvrouted -v

Version info:
svn rev: 11479
branch: trunk
compile host: FreeBSD dell90 9.0-RELEASE FreeBSD 9.0-RELEASE #0: Tue Jan 3 07:15:25 UTC 2012 root@…:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
compile date: Mon Oct 29 17:54:39 CET 2012
compiled by: root
ocamlopt: The Objective Caml native-code compiler, version 3.12.1

HybridCeTIM2# lvrouted -v

Version info:
svn rev: 11306
branch: trunk
compile host: FreeBSD f83-vm.dimins.com. 8.3-RELEASE FreeBSD 8.3-RELEASE #0: Mon Apr 9 21:47:23 UTC 2012 root@…:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
compile date: Thu Jun 28 22:21:20 UTC 2012
compiled by: lodewijk
ocamlopt: The Objective Caml native-code compiler, version 3.12.1

comment:4 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Helaas, het ligt iig niet aan lvrouted versie:

My traceroute [v0.82]

HybridHuub?.wleiden.net. (0.0.0.0) Sun Dec 16 14:58:11 2012
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

 1. 2hybridhuub.hybridcetim2.wleiden.net 0.0% 1865 1.9 1.8 1.6 86.6 4.1
  2hybridhuub.hybridvosko2.wleiden.net
 2. 2hybridcetim2.hybridcetim1.wleiden.net 0.1% 1865 2.3 2.1 1.8 105.3 4.6
  2ring.hybridvosko3.wleiden.net
 3. 2hybridcetim1.hybridhoutmarkt.wleiden.net 0.2% 1865 4.7 5.3 3.5 120.0 8.8
  2hybridcetim1.hybridstadhuis.wleiden.net 2hybridvosko3.hybridstadhuis.wleiden.net 2hybridvictoria.hybridstadhuis.wleiden.net
 4. hybridsom1.wleiden.net 0.1% 1864 11.8 32.8 5.1 9524. 419.1

Meten van bandbreedten op individuele links met iperf geeft iha 18 - 20 Mbps. Behalve voor de link cetim1-stadhuis. Daar is de bandbreedte 18 of 'nul'. Flinke packet loss:

My traceroute [v0.82]

HybridCeTIM1.wleiden.net. (0.0.0.0) Sun Dec 16 15:05:18 2012
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

 1. hybridstadhuis.wleiden.net 42.5% 509 3.5 3.3 1.9 5.6 0.6
  2hybridcetim1.hybridhoutmarkt.wleiden.net

Ik heb de link van cetim1 naar stadhuis (restant van het ElCid? streaming video projectje) verwijderd. Dat lijkt te helpen: de route huub==>som1 is nu een uur lang stabiel (en redelijk snel, 14 Mbps).

Note: See TracTickets for help on using tickets.