Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#253 closed incident (fixed)

bullet2 (ue0) op Boterhuis down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Interface ue0 op Boterhuis lijkt normaal 'up', maar bullet2 is niet te pingen en er worden ook geen adressen uitgegeven op dit ap2; tcpdump is heeeel stil.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Een harde reboot heeft niet geholpen. Dat betekent dat er iets echt stuk is (hardware). Misschien heeft de bullet2 (die bovenin de mast zit) een tik gekregen van de bliksem. De mast moet naar beneden om de bullet2 te kunnen vervangen.

comment:2 in reply to:  1 Changed 8 years ago by rick

Replying to huub:

Een harde reboot heeft niet geholpen. Dat betekent dat er iets echt stuk is (hardware). Misschien heeft de bullet2 (die bovenin de mast zit) een tik gekregen van de bliksem. De mast moet naar beneden om de bullet2 te kunnen vervangen.

Misschien vervangen voor 2 x NS2M. Die kan je lager hangen, heb je geen last van de bliksem.

Als het goed is (wel testen!) Kan je die dingen tegenwoordig aan elkaar knopen.

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Ik heb er over gedacht. Aan elkaar knopen gaat heel goed (zie ervaring bij Stadhuis en Babbels/IMI). Wat tegen deze oplossing pleit: ns-en komen minder goed boven de bomen uit die om de mast staan en dit is geen oplossing tegen electromagnetische puls. Een EM-puls is veel waarschijnlijker dan inslag en bij inslag is de boel toch stuk.

comment:4 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Er zat water in de bullet! Bullet vervangen en helemaal ingetapet plus alu band. Geen bliksem dus. Klopt met ervaringen van Wireless Antwerpen: afdichting van bullet is onvoldoende voor buitengebruik in een mast. Helemaal inpakken dus.
Ik zal een nieuwe foto in svn zetten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.