Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#249 closed incident (fixed)

geen stabiele verbinding met ssh of youtube

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

vanaf nodehuub worden ssh-sessies, bijv. naar sunny na een tijdje afgebroken.
youtube filmpjes draaien: idem.
routeringsprobleem?

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Ik zie dat de routering inderdaad verandert als internet stopt:
huubsmc:~ huubsch$ traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.184.24
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.184.24), 64 hops max, 52 byte packets

1 172.17.16.129 (172.17.16.129) 3.217 ms 2.705 ms 2.716 ms
2 172.16.4.121 (172.16.4.121) 5.772 ms 5.903 ms 7.374 ms
3 172.17.175.73 (172.17.175.73) 7.511 ms 7.382 ms 7.316 ms
4 172.16.5.92 (172.16.5.92) 9.276 ms 9.207 ms 10.343 ms
5 172.17.169.66 (172.17.169.66) 10.524 ms 9.986 ms 9.938 ms
6 * * *

C
huubsmc:~ huubsch$ traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.179.12
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.12), 64 hops max, 52 byte packets

1 172.17.16.129 (172.17.16.129) 2.866 ms 2.871 ms 2.952 ms
2 172.16.4.121 (172.16.4.121) 6.245 ms 6.487 ms 6.108 ms
3 172.16.3.153 (172.16.3.153) 7.672 ms 7.608 ms 7.549 ms
4 * * *
5 *C

vosko2 172.16.4.121 stuurt opeens het verkeer richting bcste (172.16.3.153, doodlopend).

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

de b-link naar zwaluwak die 'uit' hoort te staan gooide roet in de routering. Nu het ip-adres van deze interface bij bcste verwijderd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.