Opened 12 years ago

Last modified 9 years ago

#219 new service request

ns_* bullet2_* bullet5_* ...

Reported by: rick Owned by: ronald
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Kan niet iemand hier een mooie generieke naam voor verzinnen? Zet ik de keys wel over.

Change History (2)

comment:1 by huub, 12 years ago

wifibridge?
Gebruiken we ook in yaml voor 'extratype'.

comment:2 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.