Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#218 closed service request (fixed)

desc & comment velden zijn elkaars gelijken

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Aangezien comment een stuk meer descriptive is als desc, kunnen de desc waarden wel verwijderd worden.

Voordeel hiervan is dat je weer 4 velden minder kan vergeten te editen.

Change History (5)

comment:1 by rick, 12 years ago

In 10880/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:2 by rick, 12 years ago

In 10882/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:3 by rick, 12 years ago

In 10883/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:4 by rick, 12 years ago

In 10884/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:5 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Zit commits door elkaar te halen, ook hieraan gelinkt [10885/genesis] en [10886/genesis].

Allen gesynced en code gefixed zodat deze enkel nog maar naar comment field kijkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.