Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#205 closed incident (fixed)

CNodeWebster down

Reported by: ronald Owned by: huub
Keywords: voeding Cc:
Location: Generiek

Description

CNodeWebster is niet bereikbaar vanaf zijn buren (Vosko 3, Geluidsnet2). Nano's lijken ook down te zijn. Voeding stuk of stekker eruit?

Change History (5)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Is weer terug. Kennelijk stekker er weer in.

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

is weer down, contact met kamerbewoner en/of beheerder gewenst

in reply to:  2 comment:3 by rene, 12 years ago

Replying to huub:

is weer down, contact met kamerbewoner en/of beheerder gewenst

Last edited 12 years ago by rene (previous) (diff)

comment:4 by richardvm, 12 years ago

Is weer up

Mag die weer dicht?

CNodeWebster# w

5:36PM up 2:50, 1 user, load averages: 0.00, 0.00, 0.00

USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
root pts/0 sunfire.wleiden. 5:35PM - w
CNodeWebster#

comment:5 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Klopt, je bent heel snel: ik ben er eind van de middag langsgefietst.

Note: See TracTickets for help on using tickets.