Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#2 closed incident (fixed)

interlink rijnvogels down

Reported by: Johan vd Luijt Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by huub)

interlink (wandy) naar Rijnvogels is down. Wandy is uit de lucht (geen spanning?). Fietsen en wandy starten.

Er zijn bij NodeAster? problemen met vocht. Hardware moet in kastje gebouwd worden.
De wandy bij Rijnvogels is verplaatst en staat niet optimaal (boom in zichtlijn, zie foto's in svn).
Bovendien bleek de adsl-lijn bij aster het niet meer te doen omdat Rijnvogels de rekening niet betaald heeft.
Tijdelijk de wandy van Rijnvogels gelinkt aan Lijtweg1 (!).
Vervolg aktie:

Herbouw van Aster: plaatsen kastje plus wandy voor il-w.lijtweg1.

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by huub

Type: softwarehardware

comment:2 Changed 12 years ago by rick

component: CNodeAsterhardware
machine: CNodeAster
Type: hardwareincident
version: FreeBSD 5.0-RELEASE

comment:3 in reply to:  description Changed 12 years ago by huub

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: newclosed

Replying to Johan vd Luijt:

interlink (wandy) naar Rijnvogels is down. Wandy is uit de lucht (geen spanning?). Fietsen en wandy starten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.