Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#164 closed incident (fixed)

dubbele b-flag voor syslogd

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In de 8.2 nodefabriek staat in
http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/iris/branches/ileiden/nanobsd/files/etc/rc.conf
de b flag op localhost 127.0.0.1
Vanwege de nieuwe remote logging wordt tegenwoordig een b vlag toegevoegd met het node ip adres. Ik zag op Leythenrode twee b-vlaggen.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

als test heb ik op een hoop aantal nodes een oud idee gebruikt /usr/local/etc/wleiden.conf.

we hebben in mijn ogen drie opties:

1 we gebruiken wleiden.conf, maar die staat nog niet in gformat
2 we leven het masterip variabele in rc.conf.local (jaren geleden stond die er in). Nadeel van rc.conf.local dat ik daar zoveel moglelijk van af blijf, die file geeft de mogelijkheid om automatisch het hele netwerk plat te leggen als er een fout in zit. /tools/wl-config vind ik erg eng, maar heeft tot nog toe gewerkt. logging is nog niet af, maar dit is wel een dependency.
3 reverse dns van een ip va een node kont samen op 1 naam.

Ik ben voor optie 2 maar dat vraag veel handmatig werk (1 keer per node)

Richard

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

in huidige setup opgelost

Note: See TracTickets for help on using tickets.