Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 8 years ago

#152 closed incident (fixed)

proxy12 firewall blokkeert toegang tot webpagina's

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

proxy12 (8.0 met nieuwe firewall) blokkeert het fetchen van webpagina's.
Proxy12# pfctl -d

No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
pf disabled
Proxy12# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 75 kB 1110 kBps

Proxy12# pfctl -e

No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
pf enabled
Proxy12# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

... geen response ....

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Wordt gespeeld met de configuratie, rc.conf.local is verniewd waardoor de proxy overgaat op pf. pf configuratie staat niet in wl-update (ga der vanuit dat die gedraaid is) dus wordt er gebruik gemaakt van een heel oude pf file die al lang niet meer gebruikt wordt.

Nieuwe pf.conf:

Proxy12# fetch -o- http://whatismyip.org

  • 13 B 1162 Bps

92.66.227.162Proxy12#

comment:2 Changed 9 years ago by huub

proxy12 kan nu zelf wel internetpagina's ophalen, maar laat aanvragen van Watertoren1 niet door, af en toe een beetje (!). Hetzelfde probleem doet zich voor bij Leythenrode. Proxy7 is ook een proxy met pf firewall.
Proxy7# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 75 kB 604 kBps

Maar NodeLeythenrode? krijgt geen response.
CNodeLeythenrode# netstat -rn|grep default

default 172.17.0.1 UGD3 0 3524481 vr0 472
maar
CNodeLeythenrode# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

..... nada

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

CNodeLeythenrode# fetch -o- http://whatismyip.org

  • 14 B 9038 Bps

80.126.224.148

in gformat/genesis stond de internalif format nog op sis0 die interface bestaat niet en zorgde er voor dat pf niet opstarte.

Aangepast

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

heb internalif/externalif van alle bereikbare proxies ingevoegd in gformat

comment:5 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:6 Changed 8 years ago by rick

In 10705:

Make template, details later.

Related-To: nodefactory#152

comment:7 Changed 8 years ago by rick

In 10714:

Fill the content of the pf.hybrid.conf.local

rdr_rules is een array van de vorm:

  • [src_port, dest_ip, dest_port]

rdr_ip: is de external facing IP waar de rdr_rules (normaal op gelden). Dit is
voornamelijk administratief en moet dus het externe IP zijn voor het geval er

Let wel op dat een (eventuele) router die ertussen zit natuurlijk ook port
forwarding moet instellen.

Related-To: nodefactory#152

comment:8 Changed 8 years ago by rick

In 10715:

Denk je net alles gehad te hebben, komt er iemand die UDP wilt ;-).

Tevens de reeds bekende redirects in de config files gezet.

Related-To: nodefactory#152

Note: See TracTickets for help on using tickets.