Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#142 closed incident (duplicate)

/var loopt vol

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op leythenrode was /var volgelopen. Heeft dit te maken met het niet bereikbaar zijn van sunny wellicht?

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Van de week ook al last van gehad. De thttpd instantie die rotate zijn logs niet goed (op de doos). Ik was aan het kijken waarom niet, maar kan niets vinden. Restart van thttpd lijkt dan de enigste optie.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

De boosdoener is vermoedelijk pen.log (die niet geroteerd wordt). Na 3 dagen al meer dan 1 M! Staat vol met boodschappen als:
172.17.7.163 1332783129 172.17.0.1 $.LB.....E...D..1LK..PmYV]5.
172.17.7.163 1332783131 172.19.168.66 ..".O.....uw.&.......r...z"2G.l..$....y.24Qyf.J.....8/l....L...a....fd..
172.17.7.163 1332783131 172.16.4.54 ...!...@...AL.

...YF...

172.17.7.163 1332783131 172.23.25.66 CONNECT p02-bookmarks.icloud.com:443 HTTP/1.1
172.17.7.163 1332783131 172.22.0.66 CONNECT www.google.com:443 HTTP/1.1
172.17.7.163 1332783131 172.22.0.66 ..Op.t?#..Q....Y..O.{.U...A ...?

l.w...)........o.|...t.J..$.#.

172.17.7.163 1332783131 172.22.0.66 FBA...$....E.....].96..<,..
172.17.7.163 1332783131 172.22.0.66
172.17.7.163 1332783131 172.22.0.66 $..s....1..C...Rc

X.b..r...m..:.@CNodeLeythenrode#

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

Als pen.log de doosdoener is zie ticket #145

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

closing:
#145 pen.log
#144 thttpd.log

comment:5 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: duplicate
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.