Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#136 closed change (fixed)

wleiden.net zone (weer) op het internet

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zit te denken om de wleiden.net zone weer op het internet te publishen. De meeste (consumer/isp) routers kunnen wel een IP route instellen, maar van een custom DNS server voor een bepaalde zone hebben ze (vrij logisch) nog niet van gehoord.

Als ik b.v. bij mijn ouders zit kan ik via hun netwerk wel WL op via IP nummers, maar niet via DNS.

Door de wleiden.net. zone ook weer op het inet te publishen kan ik wel gewoon meer via de (normale WL namen gebruik maken).

Officieel mogen DNS namen op het inet niet naar RFC-1918 addressen wijzen, maar ik zie geen andere methode om dit netjes op te lossen.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Ik ben voor het invoeren van wleiden.net op internet. wleiden.net gebruiken we niet voor internet maar alleen voor intern gebruik. We moeten dus geen internet ip's opnemen in wleiden.net

comment:2 Changed 9 years ago by rick

In 10264:

Support generating an external zone file using an awefull hack.

Related-To: beheer#136

comment:3 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

wleiden.net. on the inet again.

tyan% sudo grep external /etc/crontab
0 * * * * root /usr/local/tools/named_update.sh external >/dev/null

Note: See TracTickets for help on using tickets.