Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#133 closed incident (fixed)

captive portal langzaam

Reported by: richardvm Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij de redirect naar de captive portal duur het vele seconde voor je een webpagina krijgt. 4521 4seconde + (soms 6 a 7).

Moet veel sneller, bijvoorkeur onder de seconde (alles wat daar in de buurt komt is goed)

Change History (7)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

Ga het CGI script wel profilen om te kijken waar de grootste vertragingen zitten.

comment:2 Changed 9 years ago by rick

In 10287/iris:

Config file is not mandatory, this should not flag an error.

Fixes: beheer#151

Also seems to speedup loading the wlportal quite a bit. Renders in 1.5 seconds
now, instead of the 4+seconds (beheer#133).

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

waar draait die? ben benieuwd.

comment:4 Changed 9 years ago by rick

Leythenrode zie ook beheer#151

comment:5 Changed 9 years ago by richardvm

lijkt goed te werken;

CNodeLeythenrode# date && fetch -o/dev/null http://172.31.255.1/wlportal/ && date

Fri Mar 30 11:27:57 UTC 2012
fetch: http://172.31.255.1/wlportal/: size of remote file is not known
/dev/null 3548 B 1277 kBps
Fri Mar 30 11:27:58 UTC 2012

CNodeLeythenrode# date && fetch -o/dev/null http://172.31.255.1/wlportal/ && date

Fri Mar 30 11:28:00 UTC 2012
fetch: http://172.31.255.1/wlportal/: size of remote file is not known
/dev/null 3548 B 5457 kBps
Fri Mar 30 11:28:01 UTC 2012
CNodeLeythenrode#

veel sneller krijg je het niet met de huidige hardware

comment:6 Changed 9 years ago by richardvm

staat al in de nodefactory

comment:7 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.