Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#132 closed incident (fixed)

geen routering naar imi (9.0 test node)

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op 9.0 node IMI draait:
# lvrouted -v
Version info:
svn rev: 9413

IMI kan wleiden nodes pingen, maar omgekeerd werkt niet. De buren CeTIM2 en Rijnvliet hebben weliswaar boompjes gekregen van imi, maar verkeer voor imi wordt kennelijk naar de default gw gestuurd:

CNodeCeTIM2# traceroute imi
traceroute to cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 d-at-vr0.cnodecetim2.wleiden.net (172.16.0.33) 0.256 ms 0.247 ms 0.183 ms
2 2cnodecetim1.cnodewatertoren1.wleiden.net (172.16.16.100) 2.586 ms 2.069 ms 2.032 ms
3 2pool-172-25-90-64-cnodewatertoren1-2-3-proxy14.proxy12.wleiden.net (172.25.90.66) 2.869 ms 2.877 ms 3.036 ms
4 2pool-172-25-90-64-cnodewatertoren2-3-proxy12-14.cnodewatertoren1.wleiden.net (172.25.90.65) 4.103 ms 7.346 ms 4.073 ms

en op Rijnvliet
CNodeRV# traceroute imi
traceroute to cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1), 64 hops max, 40 byte packets

1 2cnoderv.cnodeajsoft2.wleiden.net (172.16.6.17) 1.865 ms 1.786 ms 1.763 ms
2 2cnodeajsoft2.cnodelivinglab.wleiden.net (172.16.17.105) 2.697 ms 2.670 ms 2.573 ms
3 *C

Op imi is lvrouted gestart met:
# iLeiden Proxies proxy4,proxy7,proxy9,proxy11,proxy12,proxy18,proxy97
lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.2.254,172.17.0.1,172.16.4.54,172.23.25.66,172.25.90.66,172.16.18.38,172.17.169.66"
en de default route staat naar cetim2

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Owner: set to richardvm
Status: newassigned

Richard had aan de andere kant van de stad een 172.17.0.0/23 te pakken en ik denk dat die twee elkaar aardig in weg zitten. Moet als het goed is zo weer opgelost zijn.

comment:2 Changed 9 years ago by rick

Mijn fout:

a) IP werd niet goed op juiste interface (was wel op Interlink IP) te vinden.

b) wlan0 staat verkeerd, moet ik ap mode zijn, maar staat standaard in client mode :-(.

comment:3 Changed 9 years ago by rick

In 10166:

Having accesspoints would be kind of usefull.

Related-To ticket:132

comment:4 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Voila:

PING cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1): icmp_req=2 ttl=58 time=7.48 ms
64 bytes from cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1): icmp_req=3 ttl=58 time=7.63 ms
64 bytes from cnodeimi.wleiden.net (172.17.24.1): icmp_req=4 ttl=58 time=7.63 ms
Note: See TracTickets for help on using tickets.