Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#121 closed incident (fixed)

default routes unigor

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Unigor1 stuurt default naar UnigorN. UnigorN stuurt default naar unigor1.
Unigor2 gaat wel goed: naar declercq via dirklos2.
UniGor? nodes zitten allemaal op een /28 subnet. Kan lvrouted hiermee wel overweg?
Als UniGorN de default route richting Langevoort zet gaat het waarschijnlijk wel goed.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by lodewijk

meerdere nodes in een /28 zou op zich geen probleem moeten zijn, dat heeft altijd gewerkt. maar het kan dat er nu met het zetten van default routes wat mis is, dat is relatief nieuw.

er zit geen proxy bij unigor zelf, correct?

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Unigor heeft inderdaad geen proxy.

De twee proxies die op dit moment het dichtst bij UniGorN zijn:

  • proxy11 bij Langevoort, route is nu vanaf UniGorN: aster, lijtweg1, langevoort dus 3 hops
  • proxy7 bij leythenrode, route is nu vanaf UniGorN: psycho, som2, leythenrode (nb de dns geeft voor die interlink graficall aan, maar die link is recent verlegd naar leythenrode), ook 3 hops.

UniGor1 zou default naar proxy9 moeten sturen, via de eigen link naar Cope, 3 hops

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na reboot van nanostation unigorn richting Hofwijck is het probleem in zoverre opgelost dat het internetverkeer van zowel unigor1 als unigorn via Hofwijck naar proxy11 (Langevoort) gaat.

comment:4 Changed 9 years ago by rick

In 10410:

dhcpd configuration for FAT node setup.

Related-To: nodefactory#121

Note: See TracTickets for help on using tickets.