Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1070 closed incident (fixed)

HybridRobijn2.wleiden.net. down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Host Status: DOWN (for 0d 7h 45m 57s)
Status Information: PING CRITICAL - Packet loss = 100%
Performance Data: rta=5000.000000ms;3000.000000;5000.000000;0.000000 pl=100%;80;100;0
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 11-20-2015 22:20:29
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.497 / 15.196 seconds
Next Scheduled Active Check: 11-20-2015 22:25:49
Last State Change: 11-20-2015 14:38:39
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO 0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 11-20-2015 22:24:29 ( 0d 0h 0m 7s ago)

Change History (2)

comment:1 by ed, 7 years ago

Location: GeneriekLeiden

comment:2 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Robijn2 is tijdelijk niet bereikbaar geweest vanwege de veranderingen bij Robijn (Robijn2 heeft maar een interlink naar wleiden.net, via Robijn).

Note: See TracTickets for help on using tickets.