Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1066 closed incident (fixed)

Meelfabriek stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

De beide meelfabrieken zijn down en nano's zijn niet te pingen. Stekker zit erin en op de 11e verdieping brand het ledje op het stekkerblok en ook het ledje op de voedingsadapter. Kroonsteentje zit ook nog goed aangesloten.
Vrijwilliger gevraagd om de adapter te checken en hoogstwaarschijnlijk te vervangen.

Change History (1)

comment:1 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

voedingsadapter spanning: 4 V. Vervangen door een nieuw model voedingskastje met DIN Rail voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.