Opened 9 years ago

#1041 new service request

Meerburg switch plaatsen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Bij RKVV Meerburg zijn nog twee usb-lan adapters in gebruik. Vervangen door een RB switch, een interface minder gebruiken zou hier jammer zijn (internet-gateway).

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.