Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1032 closed problem (fixed)

zelfde namen rondom rkvv meerburg/nem en internet storing?

Reported by: erik Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Dit kwam ik zaterdagochtend tegen op RKVV Meerburg, Zoeterwoude, naast het NEM
gebouw;

alles heeft dezelfde naam, gebruikte ook allen kanaal 1 volgens de laptop.

Waarom dezelfde namen?

En het internet werkte niet?

Enig idee?

<wifiScanResults generator="com.farproc.wifi.analyzer (3.9.6)"

<scanResult SSID="WiFi?-Leiden" BSSID="00:15:6d:30:d2:b6"
capabilities="[ESS]" frequency="2412" level="-69"

<scanResult SSID="WiFi?-Leiden" BSSID="00:27:22:16:77:77"

capabilities="[ESS]" frequency="2412" level="-79"

/><scanResult SSID="WiFi?-Leiden" BSSID="90:a4:de:8b:e3:14"
capabilities="[ESS]" frequency="2437" level="-96" /

Change History (4)

comment:1 Changed 5 years ago by huub

Alle ssids zijn tegenwoordig iets als "WiFi?-Leiden", dit is een tijd geleden met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers besloten (zie mailing lijst en www.wirelessleiden.nl en https://www.wirelessleiden.nl/projects/beheer/wiki/SsidChange ).

Internet bij RKVV Meerburg werkt inderdaad niet. NodeMeerburg? is een gateway. Dit is geen WL probleem maar lokaal probleempje. Op de node zie ik
"vr0: no link ......" . Lokale verbinding naar internet is down.

comment:2 Changed 5 years ago by huub

Ik heb Michiel een mailtje gestuurd.

comment:3 Changed 5 years ago by huub

Michiel laat weten dat hij er naar kijkt. Fijn als we de request tracker in gebruik kunnen nemen, dat scheelt wat dubbel typewerk ;-)

comment:4 Changed 5 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het stekkertje zit er weer in en we hebben weer internet, dus. Meteen de config geupdate.

Note: See TracTickets for help on using tickets.