Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1022 closed incident (fixed)

HybridHerman nano configuratie (pwd)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Ook nano van Herman niet te pingen, stroom eraf?

Change History (8)

comment:1 by henk, 8 years ago

Vandaag heb ik de NS bij Herman vervangen door een NS5M.
Deze staat nog in defaultmode en moet nog geconfigureerd worden.

comment:2 by huub, 8 years ago

Summary: HybridHerman downHybridHerman nano configuratie (pwd)

Node en nano zijn weer in de lucht, maar het pwd van de nano (172.17.0.35) is niet standaard/onbekend. Kan dus niet meedraaien in de monitoring op deze manier.

comment:3 by huub, 8 years ago

Ik heb de yaml file aangepast (ns_mac 04:18:d6:cc:0b:8c) en bridgetype M5.

comment:4 by henk, 8 years ago

Is de Internetverbinding van node Herman al gekoppeld aan ons netwerk?

comment:5 by huub, 8 years ago

Zoals je in de yaml file kunt zien is Herman geconfigureerd als ileiden-gateway. Maar Herman heeft een link naar de Watertoren1 en watertoren is zelf gateway. Dus alle internetverkeer gaat nog steeds via de internetaansluiting van watertoren en niet via Herman.
Zelfs als we Watertoren1 niet als gateway zouden configureren zou het internetverkeer naar watertoren2 of -3 gestuurd worden omdat dat een utp-kabel-link is.

in reply to:  2 comment:6 by rick, 8 years ago

Replying to huub:

Node en nano zijn weer in de lucht, maar het pwd van de nano (172.17.0.35) is niet standaard/onbekend. Kan dus niet meedraaien in de monitoring op deze manier.

Heb net geprobeerd en met de standaard login gaat het goed. Let op: Dit is een XW model, welke tegenwoordig het gehele password willen hebben ipv van enkel de eerste 8 characters.

comment:7 by rick, 8 years ago

In 13357/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:8 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Standaard pwd werkt bij Herman

Note: See TracTickets for help on using tickets.