wiki:OldFunctionality

Functionality of Old Site

Oude nieuwsberichten

Maarten: Bij de import van de oude website content heb ik alles kunnen importeren op de nieuwsberichten na. Deze werden statisch op de website weergegeven (dus niet via het oude perl cms). Willen we deze items nog archiveren voor historieke doeleinden kunnen we die met het hand importeren... Dit worden nieuws items van het type "nieuwsbrief" en je kan de datum gelijk zetten aan die van het originele bericht. ................

Last modified 14 years ago Last modified on Jan 29, 2009, 11:39:33 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.