wiki:NewIdeas

New Ideas to be Implemented

een link 'nieuws' opnemen in het linker menu?

Of een linkje 'meer ....' onderaan de lijst met nieuwsberichten?
Het lijkt me handiger om een nieuws archief te hebben en deze publiek toegankelijk te maken. Nieuws items zullen daar dan automatisch onder gearchiveerd kunnen worden. Je kunt dan per jaartal/maand laten archiveren. Ik weet niet of dit een standaard Drupal feature is maar als het al kan dan zal het via de admin interface aangemaakt moeten kunnen worden.

Archief is iets automatisch op de nieuwe website; is enkel een vorm van interpretatie/weergave. Hiervoor moet er nog een lijstje gemaakt worden dat bv in de linker of rechter zijbalk kan komen.

................

Last modified 13 years ago Last modified on Jan 29, 2009, 11:43:11 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.