Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#18 closed defect (fixed)

Krijg geen plaatje te zien bij "partner"

Reported by: rene Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: picture, png Cc:

Description (last modified by rene)

Ik heb geprobeerd om een nieuwe "partner" te maken. A24, om maar alfabetisch boven aan te beginnen). (Later ben ik weer bij Dell begonnen)
In principe is het gelukt, maar op de plaats waar het logo zou moeten taan, staat een "1".
Ik heb het logo (.png) aangewezen op mijn computer en gedrukt op "uploaden".
Dat lijkt me toch de manier waarop het zou moeten werken.

DUS: Hoe krijg ik bij het maken van een nieuwe partner een logo bij die partner?

Attachments (1)

aa24_50.png (10.2 KB ) - added by rene 14 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (7)

by rene, 14 years ago

Attachment: aa24_50.png added

comment:1 by huub, 14 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:2 by huub, 14 years ago

Ik heb dit geprobeerd en het werkt ?!

comment:3 by rene, 14 years ago

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: closedreopened

Ik heb het ook weer geprobeerd, en bij mij werkt het niet. Telefonisch samen met Huub enkele malen geprobeerd. Bij Huub werkt het, bij mij niet. We doen precies hetzelfde. Verschil in permissies???
Mijn laatste poging is Dell. Daar staat op de plaats van het logo nu weer een 1.

comment:4 by maarten, 14 years ago

Bij mij werkt het uploaden ook...
permissies zal het niet zijn jullie hebben de zelfde rollen en permissies worden per rol gedefinieerd.
Krijg je als je op upload klikt het preview image te zien?

Ik heb in de partners directory gekeken op de website en heb het dell logo zien staan / zelf meerdere upload pogingen gezien... maar of die van Rene of Huub komen kan ik niet zien.

comment:5 by rene, 14 years ago

Nog steeds een bij mij "1" op de sponsorpagina. Zie partner Gandalf (aangemaakt 27-1-09 rond 11.00 uur).
Na de upload krijg ik het logo te zien.

comment:6 by rene, 14 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Dit blijkt een issue te zijn van de Firefox versie op de Asus EEE in de oorspronkelijke Xandros configuratie.

Oplossing:

Gebruik, wanneer je op de EEE graphics wilt uploaden Konqueror, een browser die ook standaard op de EEE geinstalleerd is. Daarmee doet het probleem zich niet voor.
Vanuit de easy dektop in een terminal scherm (<Ctrl><Alt><t>) "konqueror" typen (zonder quotes).

Note: See TracTickets for help on using tickets.