Opened 14 years ago

Closed 12 years ago

#91 closed defect (fixed)

partities niet op track boundaries; geometry does not match label

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone:
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Ik krijg klachten over de partities van de flashkaartjes. Het werkt wel.

ad0: 961MB <CF Card Ver2.21> at ata0-master PIO4
GEOM: ad0: partition 3 does not start on a track boundary.
GEOM: ad0: partition 3 does not end on a track boundary.
GEOM: ad0: partition 2 does not start on a track boundary.
GEOM: ad0: partition 2 does not end on a track bouhub0: 4 ports with 4 removable, self powered
undary.
GEOM: ad0: partition 1 does not start on a track boundary.
GEOM: ad0: partition 1 does not end on a track boundary.
GEOM: ad0s1: geometry does not match label (64h,32s != 16h,63s).
GEOM: ad0s2: geometry does not match label (64h,32s != 16h,63s).

Change History (4)

comment:1 by huub, 14 years ago

BIOS van Alix zegt:
01F0 Master 044A CF Card
Phys C/H/S 1954/16/63 Log C/H/S 977/32/63

comment:2 by huub, 14 years ago

De sectors en heads parameter in cfg/wleiden.conf blijken niet te kloppen met de waarden die het Alix-bordje rapporteert. Als ik de 'phys' waarden volgens Alix gebruik verdwijnen de foutmeldingen.
De C/H/S-waarden van de blanco PCEngines kaartjes zijn ietsje anders dan die van de Peak kaartjes.
Veranderingen moeten nog gecommit worden in svn.

comment:3 by rick, 12 years ago

Bogus warning, no longer visible in 9.0-RELEASE

comment:4 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.