Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#238 closed defect (fixed)

Alix3D: NanoBSD 10 spontane bridge0, AP's werken niet, geen DHCP.

Reported by: wouter Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Ik heb de image van versie 10 van SVN gehaald en deze op een Alix 3D-bordje geplaatst met twee ath's. De node start en ik ben in staat om via /tools/wl-config de yaml van TestTienAlix3D in te voeren. De node start weer en heeft internet. Echter nu valt op dat ik nog steeds geen IP-adres krijg. Wat blijkt: de node heeft ineens een interface bridge0 waar zowel wlan0 als wlan1 lid van zijn. Ik krijg het voor elkaar om deze bridge0 te verwijderen (destroy) en de dhcpd een onestart te geven. Nu werkt DHCP prima, maar de routering nog niet.

Waar komt die bridge0 ineens vandaan? Deze staat niet in de wleiden.yaml. Ik stuur de wleiden.yaml en rc.conf.local hieronder mee.

Inhoud van wleiden.yaml op svn

# Genesis config yaml style
# vim:ts=2:et:sw=2:ai
#
board : "ALIX3D"
comment : "None"
gateway : "192.168.3.1"
latitude : "52.17062"
location : "Wouter thuis, Voorhout"
longitude : "4.63854"
masterip : "172.17.71.1"
monitoring_group: "wleiden"
nodename : "TestTienAlix3D"
nodetype : "Hybrid"
rdnap_x : 103784
rdnap_y : 464983
rdr_host : "0.0.0.0"
rdr_rules :

  • ['tcp', 9080, '172.17.0.41', 80]
  • ['tcp', 9081, '172.17.0.42', 554]
  • ['tcp', 9082, '172.17.0.43', 554]
  • ['tcp', 9083, '172.17.0.44', 80]
  • ['tcp', 9084, '172.17.0.43', 80]
  • ['tcp', 9085, '172.17.0.42', 80]
  • ['tcp', 9086, '172.17.0.45', 21]
  • ['tcp', 9087, '172.17.0.45', 3389]
  • ['tcp', 9092, '172.17.51.5', 80]
  • ['tcp', 9096, '172.17.13.66', 88]

release : "10.2-RELEASE"
remote_access: ""
service_accesspoint: True
service_concentrator: False
service_incoming_rdr: False
service_proxy_ileiden: True
service_proxy_normal: True
status : "down"

iface_ath0:

comment : "Internal Wireless"
ip : "172.17.71.1/24"
sdesc : "ap1"
mode : "ap"
type : "11g"
channel : 1
ssid : "WiFi-Teylingen-TEST-g"
dhcp : "10-60"
status : "up"

iface_ath1:

comment : "Internal Wireless"
ip : "172.17.72.1/24"
sdesc : "ap2"
mode : "ap"
type : "11a"
channel : 36
ssid : "WiFi-Teylingen-TEST-a"
dhcp : "10-60"
status : "up"

iface_vr0:

comment : "Link to external interface"
ip : "192.168.3.3/24"
sdesc : "2external"
type : "eth"
dhcp : False
status : "up"

Inhoud van /etc/rc.conf.local

#
# DO NOT EDIT - Automatically generated by 'gformat'
#
hostname='TestTienAlix3D.wleiden.net.'
location='Wouter thuis, Voorhout'
nodetype="Hybrid"

#
# Configured listings

#
# Hybrid Configuration
#
list_ileiden_proxies="
172.18.128.1 # DeClercq
172.17.28.1 # Henk
172.17.75.1 # Herman
172.17.39.1 # JorisdeWitte
172.23.25.1 # Langevoort
172.16.9.121 # Leeuwenhorst1
172.17.7.1 # Leythenrode2
172.17.22.1 # Meerburg
172.17.169.1 # Plantsoen
172.17.34.1 # Rick2
172.20.8.1 # Robijn
172.17.97.1 # Robijn2
172.17.95.1 # Rustdam2
172.16.3.93 # StBavo1
172.17.119.1 # StVictor
172.17.89.1 # TEYBestuurscentrum
"
list_normal_proxies="
172.18.128.1 # DeClercq
172.17.28.1 # Henk
172.17.39.1 # JorisdeWitte
172.23.25.1 # Langevoort
172.16.9.121 # Leeuwenhorst1
172.17.7.1 # Leythenrode2
172.17.22.1 # Meerburg
172.17.169.1 # Plantsoen
172.17.34.1 # Rick2
172.20.8.1 # Robijn
172.17.97.1 # Robijn2
172.17.95.1 # Rustdam2
172.16.3.93 # StBavo1
172.17.119.1 # StVictor
172.17.89.1 # TEYBestuurscentrum
"
captive_portal_interfaces="bridge0"
externalif="vr0"
masterip="172.17.71.1"
defaultrouter="192.168.3.1"

#
# Defined services
#
service_proxy_ileiden="YES"
service_proxy_normal="YES"
service_accesspoint="YES"
service_incoming_rdr="NO"
service_concentrator="NO"
pf_rules="/etc/pf.hybrid.conf"
pf_flags="-D ext_if=$externalif -D ext_if_net=$externalif:network -D inet_if=$externalif -D inet_ip='($externalif:0)'

-D masterip=$masterip"

pf_flags="$pf_flags -D publicnat=80,443"
lvrouted_flags="$lvrouted_flags -g"
tinyproxy_enable="yes"
pf_flags="$pf_flags -D captive_portal_interfaces=$captive_portal_interfaces"

#
# Script variables
#
attached_devices="172.17.72.1 192.168.3.3"
neighbours=""

#
# Interface definitions
#

cloned_interfaces='bridge0'
wlans_ath0='wlan0'
create_args_wlan0='wlanmode ap mode 11g ssid WiFi-Teylingen-TEST-g regdomain ETSI country NL channel 1'

wlans_ath1='wlan1'
create_args_wlan1='wlanmode ap mode 11a ssid WiFi-Teylingen-TEST-a regdomain ETSI country NL channel 36'

# bridge0 # bridge0
172.17.71.1/24 Internal Wireless
172.17.72.1/24 Internal Wireless

ifconfig_bridge0='addm wlan0 addm wlan1 172.17.71.1/24 up'
ifconfig_bridge0_alias0='inet 172.17.72.1/24'
ifconfig_wlan0='up'
ifconfig_wlan1='up'

# lo0 # lo0
127.0.0.1/8 LocalHost
172.31.255.1/32 Proxy IP

ifconfig_lo0='inet 127.0.0.1/8'
ifconfig_lo0_alias0='inet 172.31.255.1/32'

# vr0
192.168.3.3/24 Link to external interface

ifconfig_vr0='inet 192.168.3.3/24'

Change History (1)

comment:1 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

gformat is aangepast; ap's op een node worden in een bridge samengevoegd; dhcpd.conf is hieraan aangepast.

Note: See TracTickets for help on using tickets.