Opened 11 years ago

Closed 7 years ago

#192 closed defect (wontfix)

lvrouted packetje komen niet terug

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: blocker Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: lvrouted Cc:
Resource needed to fix:

Description

ip configuratie hybridrichard

HybridRichard# ifconfig | grep inet

inet 192.168.84.11 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.84.255
inet 172.16.6.129 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.16.6.143
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet 172.31.255.1 netmask 0xffffffff
inet 172.17.0.50 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.17.0.63

Probeer te pingen met 1 van de ip's van deze machine als source address (default is een andere)
HybridRichard# ping -S 172.16.6.129 172.16.4.46
PING 172.16.4.46 (172.16.4.46) from 172.16.6.129: 56 data bytes
C
--- 172.16.4.46 ping statistics ---
42 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Ergens halverwege, komt niet terug. Dit keer gebeurt dit tussen haagwijk en rick, maar dit punt verwisseld wel eens.:
HybridRick# tcpdump -ni vr2 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vr2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
19:31:18.445193 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 11, length 64
19:31:19.448858 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 12, length 64
19:31:20.452556 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 13, length 64
19:31:21.456860 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 14, length 64
19:31:22.462320 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 15, length 64
19:31:23.465091 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 16, length 64
19:31:24.468932 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 17, length 64
19:31:25.472950 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 18, length 64
19:31:26.476366 IP 172.16.6.129 > 172.16.4.46: ICMP echo request, id 38938, seq 19, length 64
C

Hoe kan ik dit oplossen, en/of hoe kan ik hier in assisteren.

Change History (7)

comment:1 by lodewijk, 11 years ago

dat adres is niet bekend op het netwerk, dus dan gaat het inderdaad fout:

HybridHuub# grep 172.16.6.129 /tmp/lvrouted.mytree
HybridHuub#

nu kan ik in SVN niet vinden wie de buur zou moeten zijn. wat hangt er aan die 172.16.6.129/28 link?

comment:2 by richardvm, 11 years ago

dat is een lokaal netwerkje op de sis netwerkje. Zit een apparaat achter (eduroam bullet) dat wel bij WL moet.

Hoe het in mijn beeld moet lopen. HybridRichard kent de range. Geeft dit via de vpn door aan HybridRickVPN, welke een HybridNode is zoals alle andere, heeft alleen een openvpn config (server) op zich (ze hebben allemaal openvpn, maar geen configuratie). HybridRichard is een standaard Hybrid maar heeft ook een openvpn config (client).

in reply to:  2 comment:3 by lodewijk, 11 years ago

Replying to richardvm:

Hoe het in mijn beeld moet lopen. HybridRichard kent de range. Geeft dit via de vpn door aan HybridRickVPN,

ah, ik zat naar de verkeerde range te kijken dan. ik kan inderdaad op HybridRickVPN inloggen en dan 172.17.0.50 pingen, maar 172.17.0.50 staat niet in /tmp/lvrouted.mytree, dus dat is het kern probleem.

vervolgens zie ik daar dat van rick er wel packets naar richard gaan maar d'r komt niets terug. als ik dan op 172.17.0.50 inlog zie ik dat de daemon niet draait. en dmesg laat zien waarom:

HybridRichard# dmesg | grep lv
pid 1035 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space
pid 58018 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space
pid 63956 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space
pid 64098 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space
pid 64578 (lvrouted), uid 0, was killed: out of swap space

en dat komt door:

HybridRichard# dmesg | grep memory
real memory  = 67108864 (64 MB)
avail memory = 55922688 (53 MB)

da's wel *erg* weinig met al het spul wat er op draait :|

comment:4 by richardvm, 11 years ago

Thanks

dat gaat een uitdaging worden. Maar dat verklaart waarom lvrouted een paar keer per dag dood gaat.

Ik had dit probleem btw ook rond de unigorn nodes toen ik daar aan het spelen was. Als ik er weer 1 vind open ik wel een nieuwe ticket.

Richard

comment:5 by richardvm, 11 years ago

hybridrichard vervangen voor een net5501 (512MB)

Zelfde probleem, alleen blijft lvrouted leven.

Pingen met een bekende range (via rickvpn):
HybridRichard# ping -c 3 rickvpn
PING hybridrickvpn.wleiden.net (172.17.38.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.17.38.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=29.853 ms
64 bytes from 172.17.38.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=28.513 ms
64 bytes from 172.17.38.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=28.643 ms

--- hybridrickvpn.wleiden.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 28.513/29.003/29.853/0.603 ms

HybridRichard# ping -c 3 sunny
PING sunny.wleiden.net (172.16.4.46): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.46: icmp_seq=0 ttl=57 time=39.689 ms
64 bytes from 172.16.4.46: icmp_seq=1 ttl=57 time=40.580 ms
64 bytes from 172.16.4.46: icmp_seq=2 ttl=57 time=44.854 ms

--- sunny.wleiden.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 39.689/41.708/44.854/2.254 ms

Maar als ik een nieuwe range gebruik:

HybridRichard# ping -S 172.16.6.129 rickvpn
PING hybridrickvpn.wleiden.net (172.17.38.1) from 172.16.6.129: 56 data bytes
C
--- hybridrickvpn.wleiden.net ping statistics ---
11 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
HybridRichard#

Rickvpn is de buur van richard

in reply to:  5 comment:6 by lodewijk, 11 years ago

vreemd. de daemon op rickvpn zag richard niet als valide buur. dat hebben we wel vaker gezien en heb ik nog niet uitgepuzzeld, maar na een herstart op rickvpn werkt het.

comment:7 by huub, 7 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Ik geloof niet dat dit ticket nog relevant is (na 4 jaar).

Note: See TracTickets for help on using tickets.