Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#188 closed defect (fixed)

remote update perikelen met /tools/image script: authentication error

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Als ik het /tools/image script probeert te gebruiken voor het remote updaten van (hybrid)nodes, gaat de eerste stap goed. Na invoeren van het root pwd wordt de actieve partitie gedetecteerd. Voorbeeld: hybridlangevoort geeft grep '1a'.
Daarna krijg ik na invoeren van het password de melding 'authentication error for root', twee keer en daarna een 'permission denied'.
Vervolgens wordt gepoogd de verkeerde partitie te updaten (in dit geval p1), waarop de boel dus vastloopt (stopt).

Geen remote update dus met 'image deploy on ...'

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

In 11009/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

werkt in huidige versie van het image script.

Note: See TracTickets for help on using tickets.