Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#134 closed defect (fixed)

HybridHuub default route probleem

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: critical Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De default route op HybridHuub werkt kennelijk nog niet goed. Vanaf buurnode CeTIM2:
CNodeCeTIM2# traceroute www.nu.nl
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.12), 64 hops max, 40 byte packets

1 2pool-172-16-4-24-cnodecetim2-cnodehuub.hybridhuub.wleiden.net (172.16.4.30) 2.615 ms 2.401 ms 2.056 ms
2 localhost (127.0.0.1) 2.576 ms 2.660 ms 2.185 ms
3 2pool-172-16-4-24-cnodecetim2-hybridhuub.cnodehuub.wleiden.net (172.16.4.30) 3.964 ms 4.301 ms 3.564 ms
4 localhost (127.0.0.1) 4.256 ms 4.273 ms 3.936 ms
5 2pool-172-16-4-24-cnodecetim2-hybridhuub.cnodehuub.wleiden.net (172.16.4.30) 5.851 ms 6.320 ms 5.383 ms
6 localhost (127.0.0.1) 5.715 ms 5.858 ms 5.355 ms

etc
etc

idem vanaf buurnode vosko2:
CNodeVosko2# traceroute www.nu.nl
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.12), 64 hops max, 40 byte packets

1 2pool-172-16-4-120-cnodehuub-cnodevosko2.hybridhuub.wleiden.net (172.16.4.124) 4.022 ms 3.756 ms 3.221 ms
2 2pool-172-16-4-24-cnodehuub-hybridhuub.cnodecetim2.wleiden.net (172.16.4.25) 5.577 ms 5.206 ms 5.037 ms
3 2pool-172-16-4-120-cnodehuub-cnodevosko2.hybridhuub.wleiden.net (172.16.4.124) 4.782 ms 5.119 ms 5.075 ms

etc
etc
vanaf Rabo1 gaat het wel goed:
CNodeRabo1# traceroute www.nu.nl
traceroute: Warning: www.nu.nl has multiple addresses; using 62.69.184.21
traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.184.21), 64 hops max, 40 byte packets

1 2cnoderabo1.cnodesom2.wleiden.net (172.16.16.17) 1.851 ms 1.779 ms 2.012 ms
2 2cnodesom2.cnodeleythenrode.wleiden.net (172.16.17.188) 4.888 ms 4.849 ms 4.865 ms
3 2cnodeleythenrode.proxyleythenrode.wleiden.net (172.17.0.1) 4.968 ms 5.613 ms 6.422 ms

De default route op HybridHuub staat naar vr2, de link naar cetim2:
HybridHuub# netstat -rn |grep default
default 172.16.4.25 UGD3 0 530581 vr2 1064

Change History (5)

comment:1 by huub, 12 years ago

Ik heb alle -z vlaggetjes van HybridHuub ook op CeTIM2 gezet, zodat daar in ieder geval geen 'misverstand' tussen de nodes over is. Maar het helpt niet.

comment:2 by rick, 12 years ago

Duurt altijd even voordat de buren het snappen, lijkt nu goed te gaan:

HybridHuub# route get default
  route to: default
destination: default
    mask: default
  gateway: 2pool-172-16-4-8-cnodehuub-hybridhuub.cnoderabo1.wleiden.net
 interface: vr1
   flags: <UP,GATEWAY,DYNAMIC,DONE,PROTO3>
 recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec  mtu    weight  expire
    0     0     0     0   1500     1   1062 
HybridHuub# traceroute rvdzwet.nl
traceroute to rvdzwet.nl (178.63.108.109), 64 hops max, 40 byte packets
 1 2pool-172-16-4-8-cnodehuub-hybridhuub.cnoderabo1.wleiden.net (172.16.4.9) 2.050 ms 1.991 ms 1.757 ms
 2 2cnoderabo1.cnodesom2.wleiden.net (172.16.16.17) 3.457 ms 3.589 ms 3.362 ms
 3 2cnodesom2.cnodeleythenrode.wleiden.net (172.16.17.188) 6.693 ms 6.995 ms 7.943 ms
 4 2cnodeleythenrode.proxyleythenrode.wleiden.net (172.17.0.1) 7.014 ms 10.502 ms 12.736 ms

comment:3 by huub, 12 years ago

Sorry, ik had interface naar cetim2 uitgezet om de boel te laten werken. Inmiddels upgrade naar 10614 en nu:
CNodeVosko2# route get default

route to: default

destination: default

mask: default

gateway: 2pool-172-16-4-120-cnodehuub-cnodevosko2.hybridhuub.wleiden.net

interface: vr1

....
HybridHuub# route get default

route to: default

destination: default

mask: default

gateway: 2pool-172-16-4-120-cnodehuub-hybridhuub.cnodevosko2.wleiden.net

interface: ue0

uptime 46 minuten.

comment:4 by huub, 12 years ago

Na een nachtje slapen is het probleem niet opgelost. Ik heb nu de interfaces ue0 naar vosko2 en vr2 naar cetim2 'down' gezet. Dus alleen de interface vr1 naar rabo1 is up.

comment:5 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Probleem lijkt opgelost met nieuw(st)e config, 10614

Note: See TracTickets for help on using tickets.