Opened 9 years ago

#984 new problem

/cfg directories nalopen op 'rogue' files

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zoals te zien bij #979 en #980 kunnen 'rogue' files voor gepuzzel en ongewenst gedrag zorgen. Script maken in ansible o.i.d. welke de /cfg directies naloopt en de ongewenste files eruit filtert en/of op de juiste plek zet.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.