Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

#971 new change

backup webserver

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Backup structuur opzetten voor webfolder/gallery3 en andere zaken.

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Ik heb een eerste backup van /usr/local/www naar een backup disk hier thuis.
Het gaat maar is niet een handige en snelle manier.

Is het mogelijk om lokaal op de server een weekelijkse backup te maken naar /var/backup
en dat ik deze dan weekelijks hiervandaan kopieer naar de de backup disk hier thuis?

comment:2 by ed, 8 years ago

Ik heb een Rsync gemaakt voor het ophalen van een groot deel van de data van de WL server.
Deze wordt hier lokaal op een disk bewaard. Ben nu nog bezig om dit wekelijks automatisch
te laten gebeuren samen met SVN, MYSQL en LDAP informatie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.