Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

#968 new change

Uitrol automatische failover lvrouted default gateway

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: lvrouted Cc:
Location: Generiek

Description

Ik ga van het weekend de lvrouted configuratie op alle nodes aanpassen zodat deze in sync zijn met elkaar, dit zal wat geflapper gegeven.

Achtergrond:

  1. De internet-gateway nodes krijgen in de daemon een '-g' flag, welke een bit aanzet dat de default route geadverteerd wordt in de routing-tree pakketten die lvrouted onderling uitwisseld.
  2. Ipv van de huidige statische (-z) lijst zullen de niet-internet nodes nu dynamisch kiezen welke internet verbinding er primair is en waar de default gateway naartoe moet komen.
  3. Er draait een cronjob script op de internet-gateway nodes welke de internet verbinding monitort, en die '-g' flag dynamisch zet.

Voordeel is dat automatische failover van een niet werkende internet verbinding straks mogelijk is.

Change History (3)

comment:1 by rick, 8 years ago

In 13303/genesis:

Removing old fixed IP configuration used by lvrouted and replacing with the new '-z' feature.

Related-To: beheer#968

comment:2 by rick, 8 years ago

In 13305/genesis:

Reverting lvrouted -z implementation, since it does not seems to stabalize.

Related-To: beheer#968

comment:3 by rick, 8 years ago

Change gecancelled voor vanavond. Ik krijg het niet stabiel. Probleem cases o.a. Ajsoft1 <> Robijn en Heineken <> Panterra. Default routes lijkt naar elkaar te gaan wijzen wat allerlei loops genereerd. Heeft meer debugging nodig.

Note: See TracTickets for help on using tickets.