Opened 9 years ago

#948 new incident

BulletM2 Rusdam2.wleiden.net defect

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Op de seriele port problemen met de firmware, hij pakt geen enkele versie. Vermoedelijk moet de uBoot opnieuw ingespoeld worden, echter heb ik hier wel een voorbeeld versie voor nodig.

U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)

Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e202)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (#1).
Net:  eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0 
## Booting image at 9f050000 ...
  Image Name:  MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
  Created:   2014-10-01 13:50:38 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  1047542 Bytes = 1023 kB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 80002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... ERROR: LzmaDecode.c, 543

Decoding error = 1
LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover

Resetting...

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.