Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#940 closed change (fixed)

Remote access HybridHenk

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Router ondersteund geen port redirection, dus een andere truc is nodig, welke generiek in het image gemaakt kan worden.

  • SSH laten luisteren naar port 1022
  • Firewall aanpassen door verkeer naar extern port 1022 toe te staan.

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dit blijkt gefixt, ik kan inloggen met ssh -p 1022 root@213.73.188.7

in reply to:  1 comment:2 by rick, 9 years ago

Replying to huub:

Dit blijkt gefixt, ik kan inloggen met ssh -p 1022 root@213.73.188.7

Als de juiste IP in de remote_access entry in de wleiden.yaml file staat en firewall regels kloppen kan je ook gebruik maken van de algemene pointer:

ssh -p 1022 henk.gw.wleiden.net

comment:3 by huub, 9 years ago

OK ik heb wleiden.yaml voor HybridHenk verrijkt met het remote_access ip. En het werkt:
$ ping henk.gw.wleiden.net
PING henk.gw.wleiden.net (213.73.188.7): 56 data bytes
64 bytes from 213.73.188.7: icmp_seq=0 ttl=57 time=27.989 ms
We naderen de perfectie ;-)
Nog eens kijken naar die andere gw's, o.a. watertorens.

Note: See TracTickets for help on using tickets.