Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#917 closed incident (fixed)

HybridLeeuwenhorst2-webcam down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Host Status: DOWN (for 0d 9h 7m 55s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.16.9.237)
Performance Data:
Current Attempt: 1/10 (HARD state)
Last Check Time: 04-24-2015 19:21:06
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.071 / 0.112 seconds
Next Scheduled Active Check: 04-25-2015 03:21:16
Last State Change: 04-24-2015 11:21:06
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (13.88% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 04-24-2015 20:28:56 ( 0d 0h 0m 5s ago)

Change History (3)

comment:1 by ed, 8 years ago

Geen power op de camera of een losse utp verbinding lijkt de oorzaak.

ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80000<LINKSTATE>
	ether 00:60:6e:00:2b:a1
	inet 172.16.9.233 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.9.239
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (none)
	status: no carrier

comment:2 by walter, 8 years ago

Zal komende dinsdag 5 mei in de ochtend even langsgaan en kijken wat er nou klappert.

comment:3 by walter, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Camera is weer up en de tijd gecorrigeerd tot waar mogelijk!

Voortgezette plakband/plasticzak constructie van Blik Op Noordwijkerhout vervangen door een waterafstotende stekkersafe behuizing. Hierdoor word er geen druk meer uitgevoerd op het rj45connector lipje en zal deze waarschijnlijk niet meer losraken.

Enkel is node Hybrideeuwenhorst1 wel even hard down gegaan door net tegen de voedingstekker te stoten van het alix board tijdens het controleren van de usb ethernet dongel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.