Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

#905 new service request

HybridJVC ongebruikte nano

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

By HybridJVC is een nanoM5 'over' (richting Zoeterwoude, maar teveel bomen die kant op); voor de link naar Graficall wordt een gewone nano5 gebruikt. M5 richting Graficall zetten.

Change History (1)

comment:1 by rick, 7 years ago

Keywords: leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.