Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#903 closed incident (worksforme)

HybridnieuweEnergie var space + dns

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Var bijna vol op nieuwe energie

Daarnaast volgens nagios probleem met dns
Last state change 03-04-2015 om 15:11:24

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

HybridNieuweEnergie is een 'experimentele' node: Freebsd-10-STABLE, nog geen werkend captive portal, unbound ipv named, etc.
Node is niet echt operationeel, hoewel link naar Rabo1 en nog een paar dingen wel werken. Het is vooral handig bij de techniekavond ;-)\

Note: See TracTickets for help on using tickets.