Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#895 closed incident (fixed)

Webcam Leeuwenhorst is losgegaan door de wind

Reported by: rick Owned by: pdrukker
Keywords: Noordwijkerhout Cc:
Location: Generiek

Description

De parkeerplek is een stuk minder spannend als de bollenvelden http://wirelessleiden.nl/webcam-leeuwenhorst

Change History (3)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Noordwijkerhout added

comment:2 by walter, 9 years ago

Wil er zaterdag wel langsgaan, zal contact opnemen met de locatie sponsor.

comment:3 by walter, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Zie dat het reeds gefixed is, bedankt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.