Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#886 closed change (fixed)

INET check bug

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het /tools/check-inet-alive checkt zowel het 'gewone' internet als de internetverbinding via de proxy. Maar op sommige nodes blijkt tinyproxy niet aangezet. In dat geval wordt de internetverbinding 'down' gemeld.

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

In het script wordt getest op proxy-test.wirelessleiden.nl, maar die geeft 'forbidden':
HybridCatwalk# fetch -o /dev/null http://proxy-test.wirelessleiden.nl
fetch: http://proxy-test.wirelessleiden.nl: Forbidden

comment:2 by ed, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op de server ontbrak de directory en index pagina waar deze proxy-test naar toe verwijst.
Deze heb ik aangemaakt en de test functioneerd weer. Getest op paar nodes.

HybridDeClercq# fetch -o /dev/null http://proxy-test.wirelessleiden.nl
/dev/null                   100% of 225 B 151 kBps

HybridCatwalk# fetch -o /dev/null http://proxy-test.wirelessleiden.nl
/dev/null                   100% of 225 B 153 kBps

HybridWatertoren3# fetch -o /dev/null http://proxy-test.wirelessleiden.nl
/dev/null                   100% of 225 B 363 kBps

HybridJorisdeWitte# fetch -o /dev/null http://proxy-test.wirelessleiden.nl
/dev/null                   100% of 225 B 153 kBps
Note: See TracTickets for help on using tickets.