Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#88 closed incident (invalid)

vreemde tijd correcties op een aantal nodes

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op enkele nodes geeft ntpd de pijp aan Maarten na een extreme tijdcorrectie die nergens op slaat. Bijvoorbeeld:

Aug 11 16:08:33 CNodeGrip ntpd[41235]: kernel time sync status change 6001
Aug 11 16:09:37 CNodeGrip ntpd[41235]: kernel time sync status change 2001
Aug 11 16:41:34 CNodeGrip ntpd[41235]: time reset +0.183771 s
Aug 11 17:19:47 CNodeGrip ntpd[41235]: time reset +0.167112 s
Aug 11 17:58:40 CNodeGrip ntpd[41235]: time reset +0.163686 s
Aug 11 18:38:11 CNodeGrip ntpd[41235]: time reset +0.143357 s
Aug 11 18:42:05 CNodeGrip ntpd[41235]: time correction of -1094 seconds exceeds sanity limit (1000); set clock manually to the correct UTC time.
Aug 11 19:04:24 CNodeGrip ntpd[43818]: ntpd 4.2.4p5-a (1)
Aug 11 19:07:48 CNodeGrip ntpd[43819]: time reset +0.206948 s
Aug 11 19:07:48 CNodeGrip ntpd[43819]: kernel time sync status change 2001
Aug 11 19:47:17 CNodeGrip ntpd[43819]: time reset +0.159050 s
Aug 11 19:51:16 CNodeGrip ntpd[43819]: time correction of -1094 seconds exceeds sanity limit (1000); set clock manually to the correct UTC time.
Aug 11 20:05:09 CNodeGrip ntpd[44731]: ntpd 4.2.4p5-a (1)
Aug 11 19:50:16 CNodeGrip ntpd[44732]: time reset -1093.488490 s
Aug 11 19:50:16 CNodeGrip ntpd[44732]: kernel time sync status change 2001
Aug 11 20:00:58 CNodeGrip ntpd[44732]: time correction of 1094 seconds exceeds sanity limit (1000); set clock manually to the correct UTC time.

In ntpd.conf staan zoals bekend de proxies als tijdservers, is er eentje van slag?

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Ticket 6 maanden oud
last reboot: 61 dagen.

CNodeGrip# bzgrep reset /var/log/messages*

/var/log/messages.1.bz2:Jan 27 15:47:48 CNodeGrip kernel: vr2: vr_link_task: Tx/Rx? shutdown error -- resetting
/var/log/messages.1.bz2:Jan 27 15:47:49 CNodeGrip kernel: vr2: Using force reset command.
/var/log/messages.5.bz2:Dec 22 17:09:38 CNodeGrip kernel: vr2: vr_link_task: Tx/Rx? shutdown error -- resetting
/var/log/messages.5.bz2:Dec 22 17:09:39 CNodeGrip kernel: vr2: Using force reset command.
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:20:32 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:22:29 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:24:29 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:24:33 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:44:05 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 14:44:43 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 24 15:07:25 CNodeGrip kernel: ath0: stuck beacon; resetting (bmiss count 4)
/var/log/messages.5.bz2:Dec 27 11:33:18 CNodeGrip kernel: vr2: vr_link_task: Tx/Rx? shutdown error -- resetting
/var/log/messages.5.bz2:Dec 27 11:33:19 CNodeGrip kernel: vr2: Using force reset command.
CNodeGrip# bzgrep time\ correction /var/log/messages*

CNodeGrip#

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: invalid
Status: newclosed

lijkt op opgelost op grip.

Note: See TracTickets for help on using tickets.