Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#875 closed incident (fixed)

HybridTEYBestuurscentrum: Ziggo internet down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

De gateway 9213.125.198.97) kan ik wel pingen vanaf de node, maar niet vanaf internet. Geen internet of dns op de node. Ziggo bellen.

Change History (2)

comment:1 by tthijssen, 9 years ago

Ben net terug van bestuurscentrum, contact gehad met Ziggo, gateway lag

eruit. Op kastje Juniper reset gedaan na 10 min was de gateway weer te
benaderen vanuit Ziggo. Buiten internetverbinding opgezet via ap
bestuurscentrum is gelukt. Dus moet weer werken.

comment:2 by tthijssen, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.