Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#868 closed service request (fixed)

Google maps werkt niet meer goed

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Deze link die ik gebruik om tickets te relateren aan plaatsen, werkt nu niet meer.

https://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/genesis/nodes/network.kml

Al een tijdje stond hierop dat dit een verouderde versie zou zijn.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

File is geupdate en svn kan er inmiddels ook mee overweg.

Note: See TracTickets for help on using tickets.