Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#863 closed incident (fixed)

Hybirdstvictor internet down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Internet/dns down op stvictor volgens nagios

Change History (3)

comment:1 by rvanswol, 9 years ago

Goudenspar heeft wel internet via ziggo modem.
Modem is ook niet down.

comment:2 by huub, 9 years ago

De gateway bij stvictor is niet bereikbaar vanaf de node (geen ping naar ziggo modem). De nano bij de pastorie is goed bereikbaar.
Inetnetverbinding loopt nu naar TeyBestuurscentrum, maar dns werkt niet want ingesteld op lokale gateway (8.8.8.8).

comment:3 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Geen default router in config. Foutje in wleiden.yaml (gateway statement ontbrak). Beide gecorrigeerd. Er is weer internet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.