Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#861 closed incident (fixed)

HybridKudelstaart slechte internetverbinding

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: Westeinder Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by huub)

gebruiker laat weten:

Wij wonen op een schip en liggen in Kudelstaart in jachthaven van Wijk (voorheen Kempers) en wij maken gebruik van jullie wifi. 
Het ontvangst is daar redelijk maar de laatste tijd is deze heel slecht te ontvangen en zeer traag.  
Op een dag als vandaag is de verbinding regelmatig verbroken terwijl het signaal heel sterk is. Misschien kunnen jullie hier iets mee.

Change History (2)

comment:1 by huub, 8 years ago

Description: modified (diff)

comment:2 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

storing hangt/hing samen met het (opgeloste) firewall probleem bij watertoren3.

Note: See TracTickets for help on using tickets.