Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#839 closed incident (fixed)

HybridLivingLab Down

Reported by: Ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

De Nanostations zijn wel te pingen. De node zelf niet.

Host Status: DOWN (for 2d 4h 11m 7s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.20.140.1)
Performance Data:
Current Attempt: 1/6 (HARD state)
Last Check Time: 02-04-2015 21:24:12
Check Type: ACTIVE
Check Latency / Duration: 0.254 / 0.065 seconds
Next Scheduled Active Check: 02-04-2015 23:24:22
Last State Change: 02-02-2015 17:20:02
Last Notification: N/A (notification 0)
Is This Host Flapping? NO (0.00% state change)
In Scheduled Downtime? NO
Last Update: 02-04-2015 21:31:02 ( 0d 0h 0m 7s ago)

Change History (6)

comment:1 by huub, 9 years ago

Zal samenhangen met de reboot, ivm config update / ssid verandering. Weer fietsen en reboot typen op seriele console.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

fietsen, rebooten en gewijzigde config in de node verankerd.

comment:3 by huub, 9 years ago

Location: Generiek
Resolution: fixed
Status: closedreopened

Niet door reboot gekomen. Fietsen.

comment:4 by huub, 9 years ago

Location: GeneriekLeiden
Type: changeincident

comment:5 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Serieel console aangesloten. Zie http://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/LivingLab/Storing-juli-2015
Node boot na stekkertje uit/in.

in reply to:  5 comment:6 by rick, 9 years ago

Replying to huub:

Serieel console aangesloten. Zie http://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/LivingLab/Storing-juli-2015

Daar staat allemaal rommel input op. Als er 1 character binnenkomt op die boot input dan blijft ie tot in de eeuwigheid wachten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.