Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#81 closed incident (fixed)

UnigorN crasht nog steeds

Reported by: ronald Owned by: rick
Keywords: FreeBSD 8.2-RELEASE Cc:
Location: Generiek

Description

UnigorN gaat nog steeds regelmatig onderuit, d.w.z. reboot spontaan. Bijna iedere keer dat ik langer dan een paar minuten ingelogd ben, gebeurt dit. Oorzaak onbekend.

 CNodeUniGorN# uptime
 10:21PM  up 1 min, 1 user, load averages: 0.67, 0.32, 0.13

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

software update gedaan

comment:2 in reply to:  1 Changed 9 years ago by ronald

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Replying to huub:

software update gedaan

Lijkt niet geholpen te hebben. (UniGorN draaide al 8.2-Release)

CNodeUniGorN# uptime
11:12PM  up 2 mins, 2 users, load averages: 0.52, 0.32, 0.14
CNodeUniGorN# date
Sun Jul 17 23:12:45 UTC 2011
CNodeUniGorN# date
Sun Jul 17 23:24:25 UTC 2011
CNodeUniGorN# uptime
11:24PM  up 3 mins, 1 user, load averages: 0.08, 0.23, 0.12

Dat zijn twee reboots binnen 12 minuten...

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Ja lijkt nog steeds niet helemaal stabiel. Ik zag na een uur geen reboot dus leek te helpen. Ook nu:

CNodeUniGorN# uptime

7:55AM up 5 hrs, 1 user, load averages: 0.00, 0.00, 0.00

In Nagios zijn er wel 'soft down' meldingen en vr1 staat te flapperen. Dus niet helemaal gezond. Kan een node down gaan door een flapperende interface?

Node draait dus nu met verse software config en vanaf de andere partitie.

comment:4 Changed 9 years ago by rick

Lijkt me een gevalletje brakke hardware, mogelijke oorzaken:

  • Voeding
  • Kabel
  • Bordje

Vervangen dus maar...

comment:5 Changed 9 years ago by huub

component: OperatingSystemhardware
Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Nieuwe voeding (120W, 18.5V) geinstalleerd en dat lijkt geholpen te hebben: CNodeUniGorN# uptime

10:30AM up 1 day, 20:47

Note: See TracTickets for help on using tickets.