Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#796 closed change (fixed)

HybridTeyAkzo1 kabel 1 geen ping

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Geen verbinding met de nanobridge op vr2 via switch richting StVictor.

Ik zie op IMG_5282.JPG dat de kabels 1, 2 en 6 goed lijken te zijn aangesloten op het
PoE-paneeltje, namelijk op de switch.
De probleemkabel is nr. 1. Misschien niet goed in het paneeltje, of er is iets met het korte kabeltje van paneel naar switch.

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Een scan bij Leeuwenhorst ue0 (richting zuidoost) laat goed signaal van deze bridge zien:
DC:9F:DB:F2:0E:3F il-n.teyakzonobel1.wleiden.net AKZO1-N NONE -71 / -92 5.52 104

De bridge heeft dus wel spanning, eerste verdachte is dus het kabeltje van het PoE-paneeltje naar de switch.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Een fout stekkertje. Doet het nu, met dank ook aan Theo en Hans.

Note: See TracTickets for help on using tickets.