Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#784 closed incident (fixed)

HybridTEYStationSSH niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Sassenheim Cc:
Location: Generiek

Description

HybridTEYStationSSH is niet meer bereikbaar ook niet via zijn buurnode hybridkwvdekaag.
Zowel de node als nanostation zijn niet te pingen. Wellicht een power issue?

Change History (4)

comment:1 by ed, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Spanning weer terug of een reboot gehad. Node is weer actief.

HybridTEYStationSSH# uptime
 7:04PM  up 11:48, 1 user, load averages: 0.11, 0.20, 0.23

comment:2 by marc, 10 years ago

Maar nu niet meer: Host Status:

DOWN

(for 0d 6h 41m 20s)

Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.120.2)

in reply to:  description comment:3 by marc, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Replying to ed:

HybridTEYStationSSH is niet meer bereikbaar ook niet via zijn buurnode hybridkwvdekaag.
Zowel de node als nanostation zijn niet te pingen. Wellicht een power issue?

Node is nu weer down.

comment:4 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

En nu weer gewoon bereikbaar. Uptime is nu 12 uur. Geen bijzonderheden, dus toch maar beschouwen als 'fixed'.

Note: See TracTickets for help on using tickets.