Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#779 closed incident (fixed)

HybridEd niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Vlissingen Cc:
Location: Generiek

Description

HybridEd? is helemaal niet bereikbaar.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Eerst was een elcootje op het 4801 boardje kapot. Deze is vervangen en werkte de node weer.
Na een dag uptime net even gekeken en blijkt de CF card het te hebben begeven.
We gaan asap een nieuwe CF card voorzien van een nieuwe image.

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nieuwe image gezet op een andere CF card, geconfigureerd en functioneerd weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.